Ναύπλιο

tassos A (1914-1985)

Ένα γραφικό σοκάκι της πόλης του Ναυπλίου συνοψίζει την πλούσια ιστορία του χώρου.Εκατέρωθεν ενός στενού βοτσαλωτού δρόμου, υψώνονται διάφορων ειδών κτίσματα,...

Select the artwork to view additional information