Πορτραίτο Έλλης Ορφανού

Ορφανός Λάμπρος (1916-1995)

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες