Μονή Ζωγράφου

Μόσχος Γιώργος (1906-1990)

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες