Πορτραίτο γυναίκας Έλλη Ορφανού στην Ισπανία

Ορφανός Λάμπρος (1916-1995)

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες