Προσωπογραφία άνδρα

Δημήτρης Κατσικογιάννης (1915-1991)

Το ιδιότυπο εκφραστικό ιδίωμα του Κατσικογιάννη είναι εμφανές στο έργο αυτό που αποτελεί μία από τις πολλές προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε. Μανιεριστικές...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες