Μπατάλας

Κατσικογιάννης Δημήτρης (1915-1991)

Απεικονίζεται η μορφή άντρα με έντονη κίνηση.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες