Το ορφανό κορίτσι

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Το έργο με τίτλο «Το ορφανό κορίτσι» αποτελεί έναν από τους πρώτους πίνακες του Γιολδάση που αγοράστηκαν από τον Γ. Κατσίγρα, όπως μαρτυρά επιστολή του ζωγράφου...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες