Ελαιώνας

Φραντζισκάκης Ερρίκος (1908-1958)

Από τα ενδότερα ενός δάσους φαίνεται να είναι παρμένη η εικόνα ενός έργου. Οι κορμοί αποτελούν σταθερά σημεία στήριξης της σύνθεσης και τα φυλλώματα είναι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες