Κήπος

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Πυκνές φυλλωσιές δέντρων αγκαλιάζουν έναν ανοιχτό επίπεδο χώρο, όπου διακρίνονται οι μικρές μορφές ανθρώπων και παιδιών, διασκορπισμένες εδώ και εκεί. Στο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες