Προσωπογραφία γριάς

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Στο έργο αποδίδεται μιάς ηλικιωμένης γυναίκας. Είναι μαυροφορεμένη και το κεφάλι της καλύπτει μια μαύρη μαντήλα. Το πρόσωπό της είναι έντονα χαραγμένο από το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες