Μολόχες

Γεραλής Λουκάς (1875-1958)

Οι «Μολόχες» είναι σύνθεση που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τα άλλα έργα του. Απεικονίζεται μία αυλή. Στο πρώτο πλάνο, τα λουλούδια ορθώνονται δημιουργώντας δύο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες