Άνοιξη

Ιθακήσιος Βασίλειος (1879-1977)

Το πρώτο επίπεδο καταλαμβάνει μία σειρά ανθισμένες αμυγδαλιές που σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης. Τη θαλερότητα της φύσης υποδηλώνουν επίσης τα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες