Βάρκες στην Αίγινα

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Μια τέντα πάνω στην οποία διακρίνεται η λέξη καφενείο, περιορίζει τη σκηνή στο πρώτο επίπεδο. Δύο καΐκια είναι τοποθετημένα πλάγια. Στο εικονιζόμενο στα αριστερά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες