Οι εραστές στο Λαύριο

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Σε πρώτο επίπεδο και σε οριζόντια διάταξη εικονίζεται ζευγάρι που αναπαύεται. Οι μορφές είναι γυμνές πράγμα που δηλώνει πως είναι εραστές. Η γυναίκα ακουμπά το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες