Κοπέλα με κιθάρα

Γαλάνης Δημήτρης (1879-1966)

Πρόκειται για ένα από τα τελευταία ζωγραφικά του έργα και παρατηρείται η εξέλιξη στο ύφος της ωριμότητάς του, κάτι που υπογραμμίζεται από στην εκφραστικότερη...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες