Σχέδιο 1 (Τοπίο)

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Εικονίζεται τοπίο με δέντρα. Στο κέντρο της σκηνής εικονίζεται κορμός δέντρου που μοιάζει με ανθρώπινη μορφή με πόδια. Τα κλαδιά του είναι απλωμένα σαν χέρια και...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες