Προσωπογραφία

Τσιριγώτης Περικλής (1860-1924)

Το έργο είναι προσωπογραφία. Δεν σχετίζεται όμως με την αστική τάξη και τους εκπροσώπους της όπως η κλασική προσωπογραφία που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήδη από τα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες