Το παλιό λιμάνι της Μασσαλίας

Γαλάνης Δημήτρης (1879-1966)

Το έργο «Το παλιό λιμάνι της Μασσαλίας», υπάρχει και σε ακουτίντα. Η ξυλογραφία της Συλλογής Κατσίγρα μιμείται τις χαλκογραφίες του 19ου αιώνα. Η θάλασσα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες