Θημωνιές

Οθωναίος Νικόλαος (1877-1949)

Έργο που από τον τίτλο του θυμίζει την ομώνυμη σειρά του Monet, εικονίζει έναν σιτοβωλόνα. Στα αριστερά του πίνακα διακρίνονται τρεις θημωνιές διατεταγμένες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες