Ο Κρητικός

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Όπως και το «Μια φούχτα από το χώμα της» (Αρ. Καταλόγου 51) και «Ο Κρητικός» προέρχεται από το ομότιτλο ποίημα του Διονύσιου Σολωμού. Ο μαυροφορεμένος πολεμιστής...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες