Αράχοβα

Γερμενής Βάσος (1896-1966)

Το έργο τίτλο «Αράχοβα», εκτυλίσσεται στο ύπαιθρο και διακρίνεται από το ίδιο ύφος με το έργο «Ρόδος» (Αρ. Καταλόγου 89), αν και εδώ υπάρχει πιο έντονη η αίσθηση ότι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες