Εργάτες

Κορογιαννάκης Αλέξανδρος (1906-1966)

Το έργο με τίτλο «Εργάτες» υπάρχει σε πολλές παραλλαγές όχι μόνο σε πίνακες, αλλά και σε χαρακτικά. Σε έναν σκοτεινό χώρο, παρουσιάζεται μια ομάδα εργατών που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες