Προσωπογραφία

Γκέσκος Κωνσταντίνος (1875-1951)

Στην «Προσωπογραφία», εικονίζεται σε κίτρινο, ουδέτερο φόντο μία ηλικιωμένη μαυροφορεμένη γυναίκα που κοιτάζει κατ' ευθείαν τον θεατή. Το κατάλευκο αυστηρό της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες