Χίος. Ελιές

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898-1977)

Η υδατογραφία με τίτλο «Χίος - Ελιές», κινείται τόσο χρονολογικά όσο και τεχνοτροπικά σε παρόμοιο κλίμα με το έργο «Πατήσια. Ανθόκηπος» του 1943 (Αρ. Καταλόγου 23)....

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες