Κόκκινη λάμπα

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Η «Κόκκινη λάμπα», αποτελεί τη μοναδική ελαιογραφία του Βασιλείου που ανήκει στην Συλλογή της Πινακοθήκης. Πρόκειται για ένα θέμα που παρουσιάστηκε στα έργα του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες