Νεκρή φύση με αχλάδια

Φραντζισκάκης Ερρίκος (1908-1958)

Εικονίζεται τραπέζι τοποθετημένο κατά μήκος του πίνακα. Διακρίνεται μόνο η πλάγια πλευρά και η επιφάνειά του ενώ η σύνθεση έχει τοποθετηθεί από τα αριστερά προς...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες