Φάληρο ή Τοπίο από την Αττική

Λύτρας Νικόλαος (1883-1927)

Το έργο με τίτλο «Φάληρο ή Τοπίο στην Αττική» κινείται μέσα στο ίδιο πλαίσιο με το έργο «Υμηττός» (Αρ. Καταλόγου 303) . Πρόκειται για δύο ορεινά τοπία. Και στα δύο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες