Σπίτια

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Μακρόστενα χαμηλά κτίσματα, που θυμίζουν παλιές βιοτεχνίες ή αποθήκες, καλύπτουν όλο το πρώτο επίπεδο του πίνακα και, με τις πλατιές επιφάνειές τους και τα λίγα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες