Το νυφικό φόρεμα

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Το Νυφικό φόρεμα είναι πιο πρώιμος πίνακας του ζωγράφου στη Συλλογή Κατσίγρα και συνιστά μία σημαντική λαογραφική μαρτυρία σχετική με τα τοπικά έθιμα της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες