Χωρική με κότες

Παπαπαναγιώτου Σταύρος (1885-1955)

Στο έργο αυτό απεικονίζεται μια χωρική με παραδοσιακή επτανησιακή φορεσιά που ταΐζει τις κότες της. Το ηθογραφικό περιεχόμενο ευνοεί την αφήγηση, χωρίς, ωστόσο,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες