Ύδρα

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Χαρακτικό που εικονίζει λιμάνι νησιού. Το όνομα του νησιού προδίδεται από την επιγραφή που υπάρχει στο κάτω μέρος. Εικονίζεται θάλασσα με ψάρια και καράβι που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες