Μάθημα μουσικής

Μποκατσιάμπης Βικέντιος (1856-1932)

Μια γυναίκα καθισμένη σε ψηλή καρέκλα μελετά παρτιτούρες στερεωμένες στην προεξοχή μιας ογκώδους κολώνας. Είναι τοποθετημένη κοντά σε άνοιγμα προς τον αρκετά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες