Θαλασσογραφία

Βολανάκης Κωνσταντίνος (1837-1907)

Το θέμα του πίνακα είναι το κατεξοχήν θέμα στο οποίο επιδόθηκε ο Κωνσταντίνος Βολανάκης. Γι΄ αυτό και το συχνότερο επίθετο που τον ακολουθεί είναι θαλασσογράφος....

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες