Ζάκυνθος

Άβλιχος Γεώργιος (1842-1909)

Η «Ζάκυνθος» αποτελεί μία από τις πρώιμες προσπάθειές του. Πρόκειται για μια πανοραμική άποψη της Χώρας της Ζακύνθου. Στο πρώτο εικονιστικό πλάνο, διακρίνεται η...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες