Κωνσταντινούπολις

Χατζής Βασίλειος (1870-1915)

Δύο άντρες μέσα στη βάρκα τους καταπιάνονται με κάποια εργασία ενώ μια μορφή στη στεριά τους παρακολουθεί. Η γαλήνια θάλασσα μεσολαβεί ανάμεσα σε αυτό το πρώτο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες