Τοπίο

Θωμόπουλος Επαμεινώνδας (1878-1976)

Η τοπιογραφία αυτή εμφανίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια διαρθρωμένη σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά πρότυπα. Η σύνθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, το σταροχώραφο στο πρώτο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες