Τουρκολίμανο

Χρηστοφής Αλέξανδρος (1882-1957)

Στο πρώτο επίπεδο αναπτύσσεται ο θαλάσσιος χώρος, όπου εκατέρωθεν μιας ξύλινης εξέδρας υπάρχουν μικρές και μεγαλύτερες βάρκες. Μια παιδική φιγούρα αριστερά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες