Από τη Μύκονο

Κοσμαδόπουλος Γιώργος (1895-1967)

Το έργο με τίτλο «Από τη Μύκονο», αποτελεί μία από τις δύο τοπιογραφίες του που ανήκουν στην Συλλογή Κατσίγρα. Πρόκειται για μία τυπική απεικόνιση του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες