Αλώνι

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Το μεγαλύτερο μέρος της εικαστικής παραγωγής του ζωγράφου αποτελούν πίνακες που περιγράφουν την αγροτική ηθογραφία, την σκληρή καθημερινή σχέση του ανθρώπου...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες