Άγραφον

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Ο Βασιλείου εικονογραφεί το ποίημα του Α. Σικελιανού κάνοντας πιστή αναπαράσταση των στίχων. Ο Χριστός έχει απομακρυνθεί από τους μαθητές οι οποίοι καλύπτουν τα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες