Βάρκες

Πάλλης Α.

Μια βάρκα με τη μικρότερη βοηθητική της και ένα καίκι αποδίδονται διαδοχικά, σε διαγώνια τοποθέτηση, στην άκρη ενός λιμανιού. Η ύπαρξη λιμανιού υποδηλώνεται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες