Ταμπάκικα πλημμυρισμένα

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Τα ταμπάκικα ή αλλιώς οι χώροι κατεργασίας των δερμάτων είναι ένα θέμα που απασχόλησε συχνά τον ζωγράφο, όπως μαρτυρούν τα έργα «Ταμπάκικα με τον Όλυμπο» και...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες