Κορίτσι με χήνες

Δούκας Έκτωρ (1885-1969)

Η τοπιογραφία αυτή σηματοδοτεί την εξέλιξη του εκφραστικού ιδιώματος του Δούκα από τον ακαδημαϊσμό της Σχολής του Μονάχου στις περισσότερο ελεύθερες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες