Γέφυρα του Πηνειού

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Η γέφυρα του Πηνειού αποτελεί αγαπημένο θέμα του ζωγράφου και για το λόγο αυτό το επεξεργάστηκε σε πολλές παραλλαγές. Στο συγκεκριμένο έργο εμφανίζεται σε...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες