Ταμπάκικα με τον Όλυμπο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Θέμα του πίνακα, τα ταμπάκικα, οι χώροι κατεργασίας των δερμάτων, στις υπώρειες του Ολύμπου που απεικονίζεται χιονισμένος στο βάθος. Για άλλη μια φορά η ανάπτυξη...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες