Τέμπη

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Εκτός από τη ζωγραφική ο Γιολδάσης ασχολήθηκε περιστασιακά και με τη χαρακτική, κυρίως στα πρώτα στάδια της καλλιτεχνικής πορείας του. Η διάρθρωση της σύνθεσης...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες