Δύσκολες μέρες

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Την τραχύτητα της καθημερινής εργασίας των ανθρώπων της υπαίθρου κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες απoτυπώνει το έργο αυτό. Στο αριστερό άκρο του πίνακα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες