Πλημμυρισμένος Πηνειός

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Ο Πηνειός, το σημαντικότερο ποτάμι της θεσσαλικής γης και αναμφισβήτητη πηγή ζωής για τους κατοίκους της, προσέλκυσε πολλές φορές το ενδιαφέρον του Γιολδάση, ο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες