Τοπίο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Έργα όπως το «Τοπίο» που αποτυπώνει γλαφυρά ένα κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου, πιθανότατα της θεσσαλικής, συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της τοπιογραφίας...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες