Στρατιώτες

Μιχαηλίδης Σ.

Η πορεία ενός ολιγάριθμου στρατιωτικού τμήματος μέσα από μια αραιά κατοικημένη ορεινή περιοχή, σχηματίζει μια σειρά ανθρώπων, που σε διαδοχή, από το πρώτο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες